در طی بازار  فولادی در سال جدید متوجه میشویم که تصمیم گرفته اند تا افزایش قیمتی را انجام دهند ، گرچه آنان به افزایش قیمت کمر همت بسته اند، در طرف دیگر تورم انتظاری منفی و صبر وشکیبایی خریداران دیده می شود. در نتیجه ، رکود عمیق تر و نوساناتی محدود به علت تغییر نرخ ارز مشاهده می شود.

طبق آنچه بیاین شد احتمال کاهش قیمت ها از روزهای ابتدایی هفته جاری بعید نیست، اگر در این بین به واسطه مذاکرات، نرخ ارز نیز کاهشی شود شیب کاهش قیمت ها ممکن است تندتر شود، می توان دریافت که با نوسان اندک دلار در ابتدای هفته می توانیم شاهد ثبات قیمتی باشیم و در اواسط هفته نیز بایستی چشم انتظار قیمت پایه شمش باشیم و بر این اساس بازار روند جدید را نمایش خواهد داد.