تاثیر قیمت آهن بر بازار مسکن را میتوان اینگونه عنوان کرد: از جمله معایب افزایش قیمت آهن بجز بالا رفتن نرخ مسکن می توان به کاهش کیفیت آهن الات مصرفی در ساخت و ساز اشاره نمود که تنها دلیل آن کاهش نرخ تمام شده بنا می باشد. این اتفاق یک اخطار جدی و نگران کننده است که باید برای کنترل آن راهکارهای مناسبی اتخاذ شود.