ایجاد برخی واکنش های سیاسی در کشور باعث شد تا بانک مرکزی با دلالان بازار ارز مقابله کرده و در نتیجه کاهش هیجانات بازار آهن برآید. اخیرا  شاهد نوسانات بازار ارز بوده ایم بصورتی که نوسانات ارز بر دیگر بازار های کالایی از جمله بازار آهن و فولاد نیز اثر گذار بوده است. از طرفی بیشتر تولید کنندگان و عرضه کنندگان بازار فولاد کشور از ادامه روند کاهش قیمت که حاصل تنظیم بازار بوده است بسیار شکایت داشته و در این زمینه با وجود تلاش های زیاد  برای افزایش مجدد قیمت آهن الات در بازار، با توجه به تمهیدات کمیته تخصصی تنظیم بازار آهن کشور تا حدود زیادی به در بسته خورده اند.