قیمت به روز ورق آهن سیاه و گالوانیزه

با توجه به نواسانات بازار شما میتوانید قیمت ورق سیاه آهن و همچنین قیمت ورق گالوانیزه را به صورت لحظه ای در جدول زیر مشاهده کنید ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و خرید با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .

   031-95011199  031-95011188  031-95011177  031-95011166 

داخلی:  140141

تماس باکارشناس ورق: 09130664614

لیست قیمت ورق سیاه نازک

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت عرض کارخانه محل تحویل قیمت ( تومان)
ورق سیاه نازک 2 رول 1.25 مبارکه کارخانه 5680
ورق سیاه نازک 2 رول 1 مبارکه کارخانه 5880

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141

لیست قیمت ورق سیاه ضخیم

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت ( تومان )
ورق سیاه ضخیم 3 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5500
ورق سیاه ضخیم 4 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5480
ورق سیاه ضخیم 5 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450
ورق سیاه ضخیم 6 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450
ورق سیاه ضخیم 8 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450
ورق سیاه ضخیم 10 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450
ورق سیاه ضخیم 12 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450
ورق سیاه ضخیم 15 رول 1.5 مبارکه بنگاه اصفهان 5450

ورق سیاه کاویان

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت کارخانه محل بارگیری نوع طول عرض قیمت ( تومان )
ورق سیاه کاویان 8 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 10 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 12 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 15 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 20 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.5 5400
ورق سیاه کاویان 25 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 30 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.5 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 35 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 40 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 45 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس
ورق سیاه کاویان 50 میل شیت فولاد کاویان انبار اهواز ST37 6 1.25 تماس با کارشناس

ورق سیاه اکسین

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
ضخامت محصول حالت کارخانه محل تحویل نوع طول عرض قیمت کارخانه ( تومان )
8 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 تماس با کارشناس
10 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5520
12 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 54800
15 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5460
20 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5400
25 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 52,80
30 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5280
35 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5300
40 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 5230
45 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 تماس با کارشناس
50 میل ورق اکسین شیت فولاد اکسین کارخانه ST37 6 2 تماس با کارشناس

ورق رنگی

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول رنگ ورق ضخامت (mm) حالت عرض (m) کارخانه محل بارگیری قیمت ( تومان)
ورق رنگی قرمز 0.50 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار آهن امروز 11100
ورق رنگی سفید 0.50 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار آهن امروز 11100
ورق رنگی نارنجی 0.50 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار آهن امروز 11100
ورق رنگی آبی 0.50 رول 1.25 فولاد مبارکه اصفهان انبار آهن امروز 11100

ورق اسید شویی 

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت ( تومان)
ورق اسیدشویی 2 رول ST37 1000 فولاد مبارکه انبار آهن امروز تماس با کارشناس
ورق اسیدشویی 2 رول W22 1000 فولاد مبارکه انبار آهن امروز تماس با کارشناس
ورق اسیدشویی 2.5 رول W22 1000 فولاد مبارکه انبار آهن امروز تماس با کارشناس
ورق اسیدشویی 3 رول ST37 1000 فولاد مبارکه انبار آهن امروز تماس با کارشناس
ورق اسیدشویی 4 رول ST37 1000 فولاد مبارکه انبار آهن امروز تماس با کارشناس

ور ق گالوانیزه کاشان

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت(mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت(تومان)
ورق گالوانیزه کاشان 0.5 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 9,120
ورق گالوانیزه کاشان 0.5 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 9,120
ورق گالوانیزه کاشان 0.6 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,320
ورق گالوانیزه کاشان 0.6 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,320
ورق گالوانیزه کاشان 0.7 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,220
ورق گالوانیزه کاشان 0.7 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,220
ورق گالوانیزه کاشان 0.8 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,220
ورق گالوانیزه کاشان 0.8 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,220
ورق گالوانیزه کاشان 0.9 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 0.9 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 1 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 1 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 1.25 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 1.25 رول ST22 1250 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120
ورق گالوانیزه کاشان 1.5 رول ST22 1000 امیرکبیر کاشان کارخانه 8,120

ور ق گالوانیزه هفت الماس

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت(mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت(تومان)
ورق گالوانیزه هفت الماس 0.5 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 8,250
ورق گالوانیزه هفت الماس 0.6 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,900
ورق گالوانیزه هفت الماس 0.7 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه هفت الماس 0.8 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 0.9 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 1 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 1.25 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 1.5 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 2 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,150
ورق گالوانیزه هفت الماس 2.5 رول ST22 1000 هفت الماس کارخانه 7,350

ور ق گالوانیزه سمنان

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت(mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت(تومان)
ورق گالوانیزه سمنان 0.5 رول ST22 1000 سمنان کارخانه تماس باکارشناس
ورق گالوانیزه سمنان 0.6 رول ST22 1000 سمنان کارخانه 7,920
ورق گالوانیزه سمنان 0.7 رول ST22 1000 سمنان کارخانه 7,220
ورق گالوانیزه سمنان 0.8 رول ST22 1000 سمنان کارخانه 7,220
ورق گالوانیزه سمنان 0.9 رول ST22 1000 سمنان کارخانه 7,220
ورق گالوانیزه سمنان 1 رول ST22 1000 سمنان کارخانه تماس باکارشناس
ورق گالوانیزه سمنان 1.25 رول ST22 1000 سمنان کارخانه 7,220
ورق گالوانیزه سمنان 1.5 رول ST22 1000 سمنان کارخانه تماس باکارشناس

ور ق گالوانیزه تازار شهرکرد

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت(mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت(تومان)
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.5 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 8,300
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.5 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 8,400
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.6 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,950
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.6 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 8,050
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.7 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,250
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.7 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.8 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.8 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,250
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.9 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 0.9 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1.25 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1.25 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,250
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1.5 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 1.5 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 2 رول ST22 1000 تازار شهرکرد کارخانه 7,200
ورق گالوانیزه تازار شهرکرد 2 رول ST22 1250 تازار شهرکرد کارخانه 7,200

ورق روغنی فولاد مبارکه اصفهان

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت ( تومان)
ورق روغنی 0.4 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.5 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.5 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.6 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.6 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.8 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.8 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.9 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.9 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.25 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.5 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.5 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 2 رول ST12 1000 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 2 رول ST12 1250 فولاد مبارکه اصفهان کارخانه تماس باکارشناس

ورق روغنی فولاد غرب

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت عرض کارخانه محل بارگیری قیمت ( تومان)
ورق روغنی 0.6 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.6 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.7 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.7 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.5 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.5 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.4 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.8 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.8 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.9 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 0.9 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.2 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.2 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.5 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 1.5 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 2 رول ST12 1000 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس
ورق روغنی 2 رول ST12 1250 فولاد غرب کارخانه تماس باکارشناس

قیمت ورق گالوانیزه در بازار جهت خرید

درخصوص ورق گالوانیزه باید توجه داشت که قیمت ورق گالوانیزه با توجه به سیکل تولید مشکل تر این ورق نسبت به ورق سیاه بالاتر می باشد .در بازار قیمت ورق گالوانیزه کاشان نسبت به ورق گالوانیزه شهرکرد و قیمت ورق گالوانیزه سایر کارخانجات از قیمت بالاتری برخوردار می باشد آن به دلیل کیفیت ورق گالوانیزه کاشان می باشد .

 

قیمت ورق سیاه :

در بازرگانی آهن امروز قیمت ورق سیاه در جداول مخصوص ثبت ورق سیاه در ضخامت ها و ابعاد مختلف قابل مشاهده می باشد . لذا درحین مشاهده تقاضا مندیم به بخش قیمت ورق مراجعه نموده  و پس از ورود به قیمت ورق قیمت ورق مورد درخواست را مشاهده نماید .

 

قیمت ورق آهن

در بازار فولاد ایران قیمت ورق آهن به آیتمهای بسیاری مرتبط می باشد که این آیتمها از قبیل قیمت سنگ آهن در بورس. قیمت دلار. مقدار تقاضا در بازار می باشد لذا قیمت ورق آهن را به قیمت لحظه ی درسایت ما دنبال نماید .

 

ورق نورد گرم و ورق نورد سرد

۱-ورق نورد گرم:
این نوع از ورق در دمای بالاتر از ۱۰۰۰ درجه فارنهایت و بشکل داوم تحت نورد ضخامت آن نازکتر و طول آن بلندتر و انعطاف پذیرتر میشود. این ورق طی یک فرایند خنک سازی مهیا میگردد.ورق نورد گرم نازکتر از ورق نورد سرد است و به همین علت انعطاف پذیر نیز میباشو. این ورق بیشتر با استاندارد DIN آلمان و JIS ژاپن در ایران استفاده میشود.

۲- ورق نورد سرد:
این ورق با هزینهء نزدیک به دو برابر ورق فولاد گرم مهیا میگردد وآن به علت مشکل بودن روند تهیه آن می باشد.
انواع ورق:

ورق گالوانیزه:
پوشاندن ورق اصلی را با پوشش از روی ورق گالوانیزه بدست میدهد.که این پوشش باعث محافظت از خوردگی میشود. از نظر ظاهر این ورق به سه نوع ورق گالوانیزه گل درشت، ورق گالوانیزه گل ریز و ورق گالوانیزه بدون گل تقسیم بندی میشود.ضخامت این ورق در بازار بین ۶ میل تا ۱۸ میل می باشد.

مصارف ورق گالوانیزه : این ورق بیشتر در مکانهایی به کار میرود که خطر زنگ زدن و خوردگی در اثر رطوبت وجود دارد.مانند پوششهای سقف کارگاههای لوله ای، در گلخانه ها و مخازن ذخیره آب و سیالات .
کارخانجات تولید ورق گالوانیزه در ایران:
ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان: این ورق از کیفیت خوبی برخوردار می باشد قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان است به سایر کارخانجات بالاتر می باشد.

ورق گالوانیزه کاشان:
قیمت ورق گالوانیزه کاشان نیز نسبت به سایر کارخانجات همانند ورق گالوانیزه مبارکه بالاتر می باشد.
ورق گالوانیزه هفت الماس
ورق گالوانیزه سمنان
ورق گالوانیزه شهرکرد
ورق گالوانیزه اشتهارد
ورق گالوانیزه سروش
ورقهای خارجی نیز نظیر ورق گالوانیزه چین دال هند، ورق گالوانیزه امارات ،ورق گالوانیزه چین، ورق گالوانیزه قزاق ، ورق گالوانیزه بلژیک از مهمترین آنها میباشند.

ورق سیاه:
این ورق نیز بیشتر کاربرد ساختمانی دارد و از لحاظ آنالیز از ST- 33 تا ST- 52 بنابر فولاد مصرفی در آن نام گذاری میشود.قیمت ورق سیاه در بازرگانی آهن امروز به علت واسطه نبودن این شرکت بسیار مناسب می باشد. این ورق از لحاظ ضخامت بین ۱.۵ میلی متر تا ۱۰۰ میلی متر تولید میشود. ابعاد این ورق ۲۰۰۰×۱۰۰۰ میلی متر ، ۲۵۰۰×۱۲۵۰ میلی متر و ۶۰۰۰×۱۰۰۰ میلی متر و ۶۰۰۰×۱۵۰۰ میلیمتر و ۶۰۰۰×۲۰۰۰میلیمتر و ۱۲۰۰×۲۰۰۰ میلیمتر می باشد.

ورق اسید شویی:
ورق سیاه اسید شویی به این ورق تبدیل میشود. ظاهر این ورق اندکی براق می باشد.

ورق رنگی:
ورق گالوانیزه را در کوره ها رنگ پاشی نموده تا ورق رنگی در رنگهای مختلف بدست می آید. کاربرد این ورق در تولید کانکس ، یخچالها، سقف و بدنه لوله ها و …. می باشد.
روش محاسبه وزن ورق
%۰۰۷۸۵×ضخامت(CM)×عرض(CM)×طول(CM)

 

قیمت ورق

در بازرگانی آهن امروز قیمت ورق اعم از قیمت ورق سیاه ، قیمت ورق گالوانیزه قیمت ورق اسید شویی و قیمت ورق رنگی با نازلترین قیمت در بازار عرضه میگردد.علت این مهم واسطه نبودن این شرکت در خصوص انواع ورق فولادی می باشد.

قیمت ورق گالوانیزه

ورقهای گالوانیزه تولید کارخانه‌های ورق گالوانیزه کاشان ورق گالوانیزه تاراز ورق گالوانیزه شهرکرد ورق گالوانیزه سمنان در سایت بازرگانی آهن امروز موجود می باشد لازم به ذکر است قیمت ورق گالوانیزه کاشان نسبت به قیمت ورق گالوانیزه کارخانه‌های دیگر بالاتر می باشد بالا بودن قیمت ورق گالوانیزه کاشان به دلیل بالا بودن کیفیت آن است قیمت ورق فولاد مبارکه ورق فولاد مبارکه از مرغوبترین ورق های تولید ایران می باشد لذا قیمت ورق فولاد مبارکه در بازرگانی آهن امروز به دلیل نامناسب بودن مورد توجه اکثر مشتریان عزیز می باشد قیمت ورق فولاد مبارکه به صورت لحظه ای در سایت بازرگانی آهن امروز درج می گردد قیمت ورق فولاد مبارکه نسبت به سایر ورقهای کارخانه‌های دیگر بالاتر بوده و آن به دلیل کیفیت ورق فولاد مبارکه میباشد قیمت ورق آکین ورق آکین مهمترین ویژگی آن عرض ۲ متر آن می باشد قیمت ورق اکسین در بازرگانی آهن امروز در جدول مخصوص خود به صورت روزانه درج می‌شود در جداول مخصوص قیمت ورق با توجه به ضخامت آن قیمت ورق ها کی قابل مشاهده برای مشتریان عزیز میباشد قیمت ورق ها را به صورت لحظه ای از ما بخواهید .

 

قیمت ورق سیاه اهواز

ورق سیاه اهواز در عرض های مختلف خود از قبیل ۵۷ سال و ۵۵ سانت و در بازرگانی آهن امروز در جداول مخصوص قیمت ورق سیاه اهواز در دسترس مشتریان عزیز می باشد مهمترین عامل در قیمت ورق سیاه اهواز ضخامت آن می‌باشد که معمولا در ضخامتهای ۲۲ و دو دهم دوازدهم ۲۵ درصد هم قیمت ورق سیاه اهواز به صورت لحظه‌ای درج قیمت می‌شود قیمت ورق کاویان ورق کاویان در ضخامت ها و عرض های مختلف موجود می باشد لذا قیمت ورق کاویان روزانه در جدول مخصوص قیمت ورق کاویان مورد استفاده مشتریان گرامی جهت رویت و خرید می باشد قیمت ورق کاویان نسبت به قیمت ورق اکین معمولاً پایین‌تر می باشد لذا اگر عرض ۲ متر مدنظر مشتریان نباشد در مقایسه قیمت ورق کاویان بیشتر مورد پسند مشتریان واقع می شود .

 

قیمت ورق رنگی

در خصوص قیمت ورق رنگی رنگ نقش مهمی را ایفا می‌کند لذا قیمت ورق رنگی با توجه به رنگ آن قیمت ورق رنگی قهوه ای نسبت به قیمت ورق رنگی آبی قرمز و نارنجی بالاتر میباشد قیمت ورق رنگی به صورت روزانه در سایت آهن امروز آپدیت می گردد .

 

قیمت ورق فولادی

در جدول قیمت ورق فولادی نسبت به کارخانه‌های مختلف قیمت ورق فولادی متغیر می باشد و مهمترین عوامل در قیمت ورق فولادی کارخانه ضخامت و ابعاد می باشد لذا قیمت ورق فولادی دارای دامنه قیمت فراوان میباشد قیمت ورق سیاه ۲ میل در بازرگانی آهن امروز یکی از مهم ترین قیمتها ورقه‌های سیاه قیمت ورق سیاه ۲ میل می باشد به آن به دلیل فراوان کاربردهای ورق سیاه ۲ میل در صنعت است قیمت ورق سیاه ۲ میل شامل قیمت ورق سیاه ۲ میل فولاد مبارکه قیمت ورق سیاه ۲ میل اهوازی و قیمت ورق سیاه ۲ میل گیلان است قیمت ورق آهن سیاه در صنعت ایران قیمت ورق آهن سیاه دارای اهمیت فراوان می باشد لذا قیمت ورق آهن سیاه ضخامت ورق آهن سیاه بیشتر باشد معمولاً دارای قیمت نازل تر است و هرچه ضخامت ورق آهن سیاه کمتر باشد قیمت ورق آهن سیاه معمولا بیشتر است قیمت ورق آهن سیاه در این سایت به صورت کامل روزانه قیمت‌گذاری می‌شود .

قیمت ورق آهن

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق آهن