unique visitors counter
  (031) 95011166 (031) 95011177
  (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت ناودانی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۷ / ۰۲ / ۱۳۹۷

جدول با شناسه 65 وجود ندارد.

UNP ناودانی
این محصول فولادی نوعی از مقاطع فولادی می باشد که بیشتر در ساختمان و بعضا در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد.
نشان داده می شود.Uاین مقطع فولادی با حرف لاتین

کاربرد ناودانی
1.به صورت دوبل یا تک در تیرها مورداستفاده قرار میگیرد.
2.به صورت جفتی همانند قوطی مستطیلی یا مربعی به صورت ستون استفاده دارد.
3.به صورت دوبل در خرپاهای سوله ها و پل ها کاربرد دارد.
4.در بادبندها نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
5.درساختن شاسی ماشین الات صنعتی و کشاورزی نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

 

علاِیم اختصاری ناودانی:
G…….……….وزن هرمتر طول
A………………….سطح مقطع ناودانی
Tg……….……….ضخامت هر بال…..
b………….……..…عرض هر بال…..
ts………….……ضخامت جان……….

h……………… ارتفاع مقطع……….
YM…….……..حد فاصل مرکز برش
Ez……………….حد فاصل محور ثقل

انواع ناودانی
1.ناودانی ساده
2. ناودانی مشبک
دربازرگانی اهن امروز نظیر قیمت اهن الات دیگرقیمت ناودانی نیز به دلیل واسطه نبودن این شرکت قیمت قابل رقابتی در بازار اهن ایران می باشد.