(031) 95011166 (031) 95011177

  (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت مش آجدار

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
8آجدارتهرانکیلوگرم37900
8آجدارشیرازکیلوگرم37900
10آجدارتهرانکیلوگرم37900
10آجدارشیرازکیلوگرم37900

قیمت مش ساده

بروز رسانی در تاریخ : ۲۶ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
6سادهتهرانکیلوگرم40900
6سادهشیرازکیلوگرم40900