قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی :پنجشنبه 23 آبان ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان)
مش آجدار 8 آجدار تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 10 آجدار شیراز کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 12 آجدار تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 14 آجدار شیراز کیلوگرم تماس باکارشناس

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی :پنجشنبه 23 آبان ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
مش ساده 6 ساده تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش ساده 8 ساده اصفهان کیلوگرم تماس با کارشناس