قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان)
مش آجدار 8 آجدار تهران کیلوگرم 4750
مش آجدار 10 آجدار شیراز کیلوگرم تماس با کارشناس
مش آجدار 12 آجدار تهران کیلوگرم 4760
مش آجدار 14 آجدار شیراز کیلوگرم تماس با کارشناس

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
مش ساده 6 ساده تهران کیلوگرم 4980
مش ساده 8 ساده اصفهان کیلوگرم تماس با کارشناس