قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان)
مش آجدار 8 آجدار تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 10 آجدار شیراز کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 12 آجدار تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش آجدار 14 آجدار شیراز کیلوگرم تماس باکارشناس

قیمت مش ساده

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
مش ساده 6 ساده تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
مش ساده 8 ساده اصفهان کیلوگرم تماس باکارشناس