(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

لوله داربستی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( تومان)
11/548.31.9612.5تماس با کارشناسان
21/548.32616.2تماس با کارشناسان
31/548.32.3614تماس با کارشناسان
41/548.32.5617.23190
51/548.33625تماس با کارشناسان

لوله صنعتی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز (inch)سایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)قیمت ( تومان)
11-1/96-3220
21-26-3100
31-2/36-2910
41-2/56-2920
52-26-3100
62-2/36-2910
72-2/56-2900
82-2/86-2920
92-36-

لوله مانیسمان چین رده ۴۰

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)قیمت ( ریال)
11/25642/23/5618705,000
20/5621/32/777/5275,000
30/75626/72/8710365,000
41633/43/3814540,000
51/5648/33/6822845,000
62660/33/91311,116,000
72/56735/16471,985,000
83688/95/49642,620,000
946114/36/02933,450,000

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز (اینچ)طول شاخه (m)قطر بیرونی (mm)ضخامت (mm)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
10/5621/33/739تهران370,000
20/75626/73/9113تهران480,000
31633/44/5519تهران705,000
41/25642/24/8526تهران920,000
51/5648/35/0832تهران1,155,000
62660/35/5444تهران1,575,000
72/56737/0168تهران2,480,000
83688/97/6291تهران3,440,000
946114/38/56130تهران4,555,000

لوله گازی روکار (سبک)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز لوله (inch)طول شاخه (m)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)قیمت ( ریال)
10.56169127030,960

لوله گازی توکار (API)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز لوله (inch)طول شاخه (m)تعداد شاخه در هر بستهوزن هر بسته (kg)قیمت ( ریال)
10.56169135031,610

لوله مبلی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایز لوله (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)قیمت ( ریال)
1100.7637,800
2130.7634,600
3160.7634,100
4180.7634,100
5200.7634,100