قیمت لوله فولادی گالوانیزه و قیمت لوله داربستی

قیمت لوله فولادی گالوانیزه و داربستی در کارخانه های ایران و اصفهان را در بازرگانی آهن امروز در جداول زیر مشاهده نمایید و برای خرید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید .

   031-95011199  031-95011188  031-95011177  031-95011166 

داخلی:  130131

تماس باکارشناس لوله فولادی : 09131193694

لوله داربستی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف نام محصول واحد محل تحویل قیمت ( تومان)
1 H بست آهنگیر عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
2 بست داربستی سبک عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
3 رابط 17 سانتی عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
4 بست داربستی سنگین عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
5 رابط 20 سانتی عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
6 بست گردون عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
7 بست تک پیچ عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
8 مغزی داربست عدد کارخانه تهران تماس بگیرید
Edit

لوله صنعتی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( تومان)
1 1/2 21.3 2 6 5.71 6215
2 3/4 26.7 2 6 7.3 6215
3 1 33.4 2 6 9.3 6177
4 1/4 * 1 42.2 2 6 11.69 6177
5 2 60.3 2 6 17.25 6177
Edit

لوله مانیسمان چین رده ۴۰

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) قیمت ( تومان )
1 1/2 6 21/3 2/77 7/5 تماس با کارشناس
2 3/4 6 26/7 2/87 10 تماس با کارشناس
3 1 6 33/4 3/38 14 تماس با کارشناس
4 1/4 * 1 42/2 3/56 18 تماس با کارشناس
5 1/2 * 1 6 48/3 3/68 22 تماس با کارشناس
6 2 6 60/3 3/91 31 تماس با کارشناس
7 1/2 * 2 6 73 5/16 47 تماس با کارشناس
8 3 6 88/9 5/49 64 تماس با کارشناس
9 4 6 114/3 6/02 93 تماس با کارشناس
Edit

لوله مانیسمان چین رده ۸۰

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز (اینچ) طول شاخه (m) قطر بیرونی (mm) ضخامت (mm) وزن شاخه (kg) محل تحویل قیمت ( تومان )
1 1/2 6 21/3 3/73 9 تهران تماس با کارشناس
2 3/4 6 26/7 3/91 13 تهران تماس با کارشناس
3 1 6 33/4 4/55 19 تهران تماس با کارشناس
4 1/4 * 1 6 42/2 4/85 26 تهران تماس با کارشناس
5 1/2 * 1 6 48/3 5/08 32 تهران تماس با کارشناس
6 2 6 60/3 5/54 44 تهران تماس با کارشناس
7 1/2 * 2 6 73 7/01 68 تهران تماس بگیرید
8 3 6 88/9 7/62 91 تهران تماس با کارشناس
9 4 6 114/3 8/56 130 تهران تماس با کارشناس
Edit

لوله گازی روکار (سبک)

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( تومان )
1 1/2 6 169 1270 تماس با کارشناس
Edit

لوله گازی توکار (API)

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز لوله (inch) طول شاخه (m) تعداد شاخه در هر بسته وزن هر بسته (kg) قیمت ( تومان )
1 0.5 6 169 1350 تماس با کارشناسان
Edit

لوله مبلی

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ردیف سایز لوله (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) قیمت ( تومان )
1 10 0.7 6 تماس با کارشناس
2 13 0.7 6 تماس با کارشناس
3 16 0.7 6 تماس با کارشناس
4 18 0.7 6 تماس با کارشناس
5 20 0.7 6 تماس با کارشناس
Edit