(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

لوله داربستی

بروز رسانی در تاریخ : ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۹۷

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( تومان)
1 1/5 48.3 1.9 6 12.5 تماس با کارشناسان
2 1/5 48.3 2 6 16.2 تماس با کارشناسان
3 1/5 48.3 2.3 6 14 تماس با کارشناسان
4 1/5 48.3 2.5 6 17.2 3190
5 1/5 48.3 3 6 25 تماس با کارشناسان

لوله صنعتی

بروز رسانی در تاریخ : ۲۸ / ۰۵ / ۱۳۹۷

ردیف سایز (inch) سایز (mm) ضخامت (mm) طول شاخه (m) وزن شاخه (kg) قیمت ( تومان)
1 1 - 1/9 6 - 3220
2 1