قیمت میلگرد

قیمت میلگرد امروز

استفاده گسترده از این محصول موجب شده تا تولید متنوع آن متناسب با کاربردهای مختلف احساس شود. بر همین اساس تولیدکنندگان و نوردکاران از ابتدا آن را متناسب با شرایط اقلیمی و میزان زمین لرزه هر منطقه تولید کردند.

به همین ترتیب میلگردهای ساخت مناطق آسیای شرقی که مناطق زلزله خیزی به حساب می آیند نیز با درصد بالای کربن تولید می شوند. میلگرد های پرکربن یا سیاه نسبت به تنش های لرزه ای مقاوم تر است. تنوع در این محصولات باز هم متنوع تر از این دو نوع بوده، چرا که در بازار انواع میلگرد با روکش اپوکسی ، انواع گالوانیزه ، FRP ، استیل ، فایبرگلاس موجود است. تولید این مقاطع با این آنالیزها و خواص متفاوت باعث تاب آوری بیشتر میلگرد در بتن و شرایط مرطوب را خواهد شد.

جهت مشاوره خرید و یا استعلام قیمت قیمت میلگرد با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

همین حالا تماس بگیرید ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

دسترسی سریع

قیمت میلگرد


قیمت تیرآهن


قیمت ورق فولادی


قیمت نبشی و ناودانی


قیمت قوطی و پروفیل


قیمت محصولات مفتولی


قیمت شمش و مواد اولیه

میلگرد ، ورق ، تیرآهن

قیمت میلگرد ذوب اهن اصفهان  

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد ۲۲ ذوب آهن اصفهانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد کویر کاشان

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد کویر کاشانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد زاگرس شهرکرد

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد زاگرسA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد فولاد یزد

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد فولاد یزدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد فولاد هیربد

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد فولاد هیربدA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد لرستان

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد لرستانA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد کاوه تیکمه داشA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد میانه

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد میانهA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد شاهین بناب

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد شاهین بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد ظفر بناب

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد ظفر بنابA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد بافق یزد

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد بافقA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد فولاد ابهر

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد فولاد ابهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد خرمشهر

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد خرمشهرA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

قیمت میلگرد روهینا

ردیفنامآنالیزمحل بارگیریحالت سایزنوعواحدقیمت
۲میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۳میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۴شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۴میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۶شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۵میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۱۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۶میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۰شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۷میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۲شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۸میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۵شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس
۹میلگرد روهیناA3کارخانهشاخه ۱۲ متری ۲۸شاخه آجدار کیلوگرم
تماس با کارشناس

تماس با کارشناس فروش : ۰۹۱۳۱۱۹۳۶۹۴

  ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۶۶ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۷۷ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۸۸ – ۰۳۱۹۵۰۱۱۱۹۹

تماس با کارشناسان فروش…

مشاورین ما به عنوان مشاوری امین در کنار شما مشتریان و آماده پاسخگویی به سوالات شما می باشند.

قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد
قیمت میلگرد