قیمت مفتول حرارتی

آخرین بروزرسانی -یکشنبه 23 تیر ماه 1398
ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
4.8 کششی کلاف بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
5.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
6.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
5.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
6.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
8 فابریک کلاف بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
Edit