قیمت مفتول حرارتی

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
محصول ضخامت (mm) نوع محصول حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
مفتول حرارتی 4.8 کششی کلاف بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
مفتول حرارتی 5.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
مفتول حرارتی 6.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
مفتول حرارتی 5.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
مفتول حرارتی 6.5 فابریک کلاف (1008) بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
مفتول حرارتی 8 فابریک کلاف بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141