قیمت مش آجدار

آخرین بروزرسانی :شنبه 16 شهریور ماه ۱۳۹۸
ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت (تومان)
8 آجدار تهران کیلوگرم 47,50
10 آجدار شیراز کیلوگرم 46,50
12 آجدار تهران کیلوگرم 47,60
14 آجدار شیراز کیلوگرم 49,00