قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

آخرین به روز رسانی-دوشنبه 31 تیر ماه 1389
ردیف ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
1 1.2 (رابیتس‌بندی) تهران کیلوگرم 100,50
2 2.2 تهران کیلوگرم 81,00
3 2.5 تهران کیلوگرم 81,00
4 3 تهران کیلوگرم 81,00
5 4 تهران کیلوگرم 81,50