قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم مفتولی مسوار 1.2 شاخه تهران کیلوگرم 6400
سیم مفتولی مسوار 1.5 شاخه تهران کیلوگرم 6200
سیم مفتولی مسوار 2 شاخه تهران کیلوگرم 6150
سیم مفتولی مسوار 2.5 شاخه تهران کیلوگرم 6000
سیم مفتولی مسوار 3 الی 8 شاخه تهران کیلوگرم 5850

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141