قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی -دوشنبه 24 تیر ماه 1398
ردیف ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
1 1.2 شاخه تهران کیلوگرم 6500
2 1.5 شاخه تهران کیلوگرم 6400
3 2 شاخه تهران کیلوگرم 0625
4 2.5 شاخه تهران کیلوگرم 6300
5 3 الی 8 شاخه تهران کیلوگرم 6050
Edit