قیمت سیم مفتولی مسوار

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
ضخامت (mm) حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم مفتولی مسوار 1.2 شاخه تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی مسوار 1.5 شاخه تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی مسوار 2 شاخه تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی مسوار 2.5 شاخه تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی مسوار 3 الی 8 شاخه تهران کیلوگرم تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141