قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
زیگزاگ شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو 4950
زیگزاگ شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو 4950
زیگزاگ شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو 4950

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی