قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
محصول حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
زیگزاگ شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس باکارشناس
زیگزاگ شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس باکارشناس
زیگزاگ شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس باکارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی