قیمت زیگزاگ

آخرین بروزرسانی -یکشنبه 23 تیر ماه 1398
حالت ضخامت (mm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
شاخه (55سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
شاخه (65 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس
شاخه (75 سانتی) 5 بنگاه اصفهان کیلو تماس با کارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی