قیمت خرپا

آخرین بروزرسانی -یکشنبه 23 تیر ماه 1398
ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
8ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
10ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
12ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
8ϕ 3 خرپا پله (ارتفاع 10 سانتی) شیراز کیلو تماس با کارشناس
8ϕ 3 سرد شیراز کیلو تماس با کارشناس
Edit

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی