قیمت خرپا

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
ضخامت (mm) نوع محصول محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
خرپا 8ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
خرپا 10ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
خرپا 12ϕ 3 گرم نورد شیراز کیلو تماس با کارشناس
خرپا 8ϕ 3 خرپا پله (ارتفاع 10 سانتی) شیراز کیلو تماس با کارشناس
خرپا 8ϕ 3 سرد شیراز کیلو تماس با کارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی