قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
توری پرسی 3.5 4.4 تهران کیلوگرم 6050
توری پرسی 3.5 2.2 تهران کیلوگرم 6050
توری پرسی 4 4.4 تهران کیلوگرم 6050