قیمت توری پرسی

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 28 بهمن ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) چشمه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
توری پرسی 3.5 4.4 تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
توری پرسی 3.5 2.2 تهران کیلوگرم تماس باکارشناس
توری پرسی 4 4.4 تهران کیلوگرم تماس باکارشناس