قیمت توری مرغی

آخرین بروزرسانی :یکشنبه 23 تیر 1398
عرض ( cm ) چشمه ( inch ) محل تحویل واحد قیمت تولید کننده وزن قیمت ( تومان )
90 ً 3/4 اصفهان رول ایران 5 کیلویی تماس با کارشناس
90 ً 3/4 اصفهان رول ایران 6 کیلویی تماس با کارشناس
120 ً 3/4 اصفهان رول ایران 5 کیلویی تماس با کارشناس
120 ً 3/4 اصفهان رول ایران 6 کیلویی تماس با کارشناس
Edit