قیمت توری حصاری (فنس)

آخرین بروزرسانی: دوشنبه 28 بهمن ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) چشمه (cm) واحد قیمت محل تحویل قیمت ( تومان )
توری حصاری 2.2 6 کیلوگرم تهران تماس باکارشناس
توری حصاری 2.4 6 کیلوگرم تهران تماس باکارشناس
توری حصاری 2.5 5 کیلوگرم اصفهان تماس باکارشناس
توری حصاری 2.8 5 کیلوگرم تهران تماس باکارشناس