قیمت توری حصاری (فنس)

آخرین بروزرسانی : یکشنبه 23 تیر ۱۳۹۸
ضخامت (mm) چشمه (cm) واحد قیمت محل تحویل قیمت ( تومان )
2.2 6 کیلوگرم تهران تماس با کارشناس
2.4 6 کیلوگرم تهران تماس با کارشناس
2.5 5 کیلوگرم اصفهان تماس با کارشناس
2.8 5 کیلوگرم تهران تماس با کارشناس
Edit