(31) 95011166  (31) 95011188 (31) 95011177  (31) 95011199

قیمت قوطی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفنام محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت (تومان)
120*20265.6کارخانه اصفهان2870
220*10267.6کارخانه اصفهان2920
330*20269.4 کارخانه اصفهان 2850
430*302611.4 کارخانه اصفهان 2850
540*202611.4 کارخانه اصفهان 2850
640*402615 کارخانه اصفهان 2850
730*502615 کارخانه اصفهان 2850
860*302617 کارخانه اصفهان 2850
960*602623 کارخانه اصفهان 2850
1070*702627 کارخانه اصفهان 2850
1180*402623 کارخانه اصفهان 2850
1290*902.5642 کارخانه اصفهان 2850

ورق شیت ضخامت 2 به قیمت قوطی و پروفیل عرضه میگردد

قیمت پروفیل

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفنام محصولضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( تومان)
1سپری ( 507 )2614.8 کارخانه اصفهان 2850
2لنگه دری ( 508 )2614.8 کارخانه اصفهان 2850
3چهارچوبی ( 509)2614.8 کارخانه اصفهان 2850
4چهارچوب فرانسوی26.6024 کارخانه اصفهان 2850
5چهارچوب ساده26.6023 کارخانه اصفهان 2850

قیمت قوطی ستونی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفسایز (mm)ضخامت (mm)طول شاخه (m)وزن شاخه (kg)محل تحویلقیمت ( ریال)
1135*1352/512125 کارخانه اصفهان تماس با کارشناسان
2135*1352/6512135 کارخانه اصفهان 2650
3135*1352/8012145 کارخانه اصفهان 2650
4135*135312150 کارخانه اصفهان 2650
5135*1353/312165 کارخانه اصفهان 2650
6135*1353/512175 کارخانه اصفهان 2650
7135*135412195 کارخانه اصفهان 2650
8135*1354/212200 کارخانه اصفهان 2650