(031) 95011166 (031) 95011177   (031) 95011188 (031) 95011199

قیمت سیم مفتولی سیاه

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتوزن کلاف (kg)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال )
11.5کلاف (تسمه)18 تا 20بنگاه آهن امروزکیلو42500
22.5کلاف (تسمه)20 تا 25بنگاه آهن امروزکیلو37000
31.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلو37,500
42.5کلاف (فابریک)15تهرانکیلو42500

قیمت زیگزاگ

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (m)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
114ذوب آهن اصفهان1215536بنگاه آهن امروزشاخه467,000
216ذوب آهن اصفهان1219030بنگاه آهن امروزشاخه553,000
318ذوب آهن اصفهان1222624بنگاه آهن امروزشاخه670,000
420ذوب آهن اصفهان1226918بنگاه آهن امروزشاخه845,000
522ذوب آهن اصفهان1231516بنگاه آهن امروزشاخه985,000
624ذوب آهن اصفهان1236914بنگاه آهن امروزشاخه1,145,000
727ذوب آهن اصفهان1243412بنگاه آهن امروزشاخه1,357,000
830ذوب آهن اصفهان1250710بنگاه آهن امروزشاخه-

قیمت مفتول حرارتی

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

1ضخامت (mm)نوع محصولحالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
24.8کششیکلافبنگاه آهن امروزکیلو34,500
45.5فابریککلاف (1006 فوق کشش)بنگاه آهن امروزکیلو33,100
65.5فابریککلاف (1008 فوق کشش)بنگاه آهن امروزکیلو33,100
86.5فابریککلافبنگاه آهن امروزکیلو33,100

قیمت سیم مفتولی گالوانیزه

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)محل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
11.2 (رابیتس‌بندی)اصفهانکیلو57,000
22.2تهرانکیلو47,000
32.5تهرانکیلو47,000
43تهرانکیلو41,000
54تهرانکیلو47,500

قیمت سیم مفتولی مسوار

بروز رسانی در تاریخ : ۰۲ / ۰۴ / ۱۳۹۷

ردیفضخامت (mm)حالتمحل تحویلواحد قیمتقیمت ( ریال)
11.5شاخهتهرانکیلو3750
22شاخهتهرانکیلو3750
32.5شاخهتهرانکیلو41,000
42.5شاخهتهرانکیلو41,000
58شاخهتهرانکیلو40,500