قیمت سیم خاردار خطی

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
حالت محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم خاردار خطی رول تهران کیلو تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141

قیمت سیم خاردار حلقوی

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم خاردار حلقوی 60 تهران حلقه تماس باکارشناس
سیم خاردار حلقوی 90 تهران حلقه تماس باکارشناس

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141

قیمت سیم خاردار حلقوی تبری

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
قطر حلقه (cm) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم خاردار حلقوی تبری 60 تهران حلقه تماس باکارشناس
سیم خاردار حلقوی تبری 90 تهران حلقه تماس باکارشناس