قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی :پنج شنبه 28 شهریور ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 کارخانه کیلوگرم 5400
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 کارخانه کیلوگرم 5400
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 5700
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 5700

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141