قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی:یکشنبه 22 تیر ماه 1399
ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 کارخانه کیلوگرم تماس باکارشناس
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 13,500
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 13,500

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141