قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی: یکشنبه 27 بهمن ماه ۱۳۹۸
محصول ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 کارخانه کیلوگرم 7700
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 کارخانه کیلوگرم 7700
سیم مفتولی سیاه 1.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 8050
سیم مفتولی سیاه 2.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 8050

کارشناس فروش :03195011166
داخلی : 140 – 141