قیمت سیم مفتولی سیاه

آخرین بروزرسانی -دوشنبه 23 تیر ماه 1398
ردیف ضخامت (mm) حالت وزن کلاف (kg) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
1 1.5 کلاف (تسمه) 18 تا 20 کارخانه کیلوگرم 5800
2 2.5 کلاف (تسمه) 20 تا 25 کارخانه کیلوگرم 5800
3 1.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 6150
4 2.5 کلاف (فابریک) 15 کارخانه کیلوگرم 6150
Edit