جدول وزنی قوطی و پروفیل

وزن تمامی سایز های قوطی و پروفیل با ضخامت های مختلف در جداول وزنی زیر قابل مشاهده می باشد ، در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید .

جدول وزنی قوطی و پروفیل

ردیف ضخامت (mm) سایز قوطی (mm) وزن (kg/m)
1 1 20*20 0/62
2 1 25*25 0/78
3 1 30*30 0/96
4 1 35*35 1/12
5 1 40*40 1/25
6 1/25 20*20 0/75
7 1/25 25*25 0/98
8 1/25 30*30 1/19
9 1/25 35*35 1/39
10 1/25 40*40 1/55
11 1/5 20*20 0/91
12 1/5 25*25 1/17
13 1/5 30*30 1/42
14 1/5 35*35 1/64
15 1/5 40*40 1/86
16 1/5 45*45 2/12
17 1/5 50*50 2/33
18 1/5 60*60 2/82