قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی -یکشنبه 23 تیر ماه 1398
قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس
5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس
Edit

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی -یکشنبه 23 تیر ماه 1398
قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس
5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس
Edit

قیمت سیم آرماتوربندی

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی