قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
تیر حصار یک سر خم 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه تماس باکارشناس
تیر حصار یک سر خم 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی:شنبه 21 تیر ماه 1399
قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
قیمت تیر حصار دو سر خم 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه تماس باکارشناس
قیمت تیر حصار دو سر خم 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس باکارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی