قیمت تیر حصار یک سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی :پنجشنبه 23 آبان ماه ۱۳۹۸
محصول قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
تیر حصار یک سر خم 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 65000
تیر حصار یک سر خم 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس

قیمت تیر حصار دو سر خم (پایه فنس)

آخرین بروزرسانی :پنجشنبه 23 آبان ماه ۱۳۹۸
محصول قطر (cm) نوع نوع محصول طول (m) محل تحویل واحد قیمت قیمت ( تومان )
قیمت تیر حصار دو سر خم 5 نو رنگ شده 3 تهران شاخه 72000
قیمت تیر حصار دو سر خم 5 دست دوم رنگ شده 3 تهران شاخه تماس با کارشناس

قیمت سیم آرماتوربندی

قیمت سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

خرید سیم آرماتوربندی

قیمت سیم مفتولی

قیمت سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی

خرید سیم مفتولی