(31) 95011166  (31) 95011188 (31) 95011177  (31) 95011199

تیرآهن ذوب آهن اصفهان

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (m)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت (تومان)
114ذوب آهن اصفهان1215536کارخانهکیلوگرم2,860
216ذوب آهن اصفهان1219030کارخانهکیلوگرم2,745
318ذوب آهن اصفهان1222624کارخانهکیلوگرم2,785
420ذوب آهن اصفهان1226918کارخانهکیلوگرم3,000
522ذوب آهن اصفهان1231516کارخانهکیلوگرم3,000
624ذوب آهن اصفهان1236914کارخانهکیلوگرم3,000
727ذوب آهن اصفهان1243412کارخانهکیلوگرم3,000
830ذوب آهن اصفهان125109کارخانهکیلوگرم3,000

تیرآهن ذوب آهن اصفهان (بنگاه)

بروز رسانی در تاریخ : ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۶

ردیفسایزکارخانهطول شاخه (m)وزن شاخه (m)تعداد در هر بستهمحل تحویلواحدقیمت ( ریال)
114ذوب آهن اصفهان1215536بنگاه آهن امروزشاخه444,000
216ذوب آهن اصفهان1219030بنگاه آهن امروزشاخه520,000
318ذوب آهن اصفهان1222624بنگاه آهن امروزشاخه629,000
420ذوب آهن اصفهان1226918بنگاه آهن امروزشاخه825,000
522ذوب آهن اصفهان1231516بنگاه آهن امروزشاخه950,000
624ذوب آهن اصفهان1236914بنگاه آهن امروزشاخه1,120,000
727ذوب آهن اصفهان1243412بنگاه آهن امروزشاخه1,325,000
830ذوب آهن اصفهان1250710بنگاه آهن امروزشاخه-